Info

            Onderzoek en behandeling van:


 • Spraakstoornissen
 • Articulatieproblemen (/r/ niet of niet correct uitspreken > kan best aangeleerd worden vanaf 5-6 jaar)
 • Lispelen of tussentands uitspreken van /s/ en andere klanken (best zo vroeg mogelijk, liefst vanaf december tweede kleuterklas)
 • Uitspraakmoeilijkheden
 • Taalstoornissen
 • Leerstoornissen
 • Rekenmoeilijkheden
 • Leesproblemen / dyslexie
 • Schrijfproblemen / dysorthografie
 • Stemproblemen
 • Stembandknobbels
 • Heesheid / stemlast / zwakke stem
 • Trombose revalidatie / CVA / Afasie
 • Studiebegeleiding
 • Dysartrie / slikstoornissen
 • Verkeerd slikken
 • Duimzuigen
 • Juist leren slikken i.f.v. beugel (orthodontist)
 • Articulatie- en uitspraakmoeilijkheden bij o.a studenten leerkracht/onderwijs (vrijblijvende screening)